13 เมษายน
26 พฤษภาคม

โลกนี้สีชมพูที่ฟูจิโกะโคะ 2024

งานฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึริ

Venue: Fuji Motosuko Resort When: 13 เมษายน - 26 พฤษภาคม 2024

ฟูจิ ชิบะซะกุระ มัตซึตริ (Fuji Shibazakura Matsuri) งานเทศกาลดอกชิบะซะกุระ หรือดอก phlox มีขึ้นทุกปีในช่วงกลางเดือนเมษายน ไปจนถึงปลายเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในแต่ละปี ในปี 2014 นี้ งานเทศกาลมีขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน - 1 มิถุนายน ที่ทะเลสาบโมะโตะซุโกะ (Motosuko) หนึ่งในทะเลสาบทั้งห้าของฟูจิ (Fuji Five Lake) หรือฟูจิโกะโคะ (Fujigoko)

0
0
هل كانت هذه المقالة مفيدة؟
Help us improve the site
Give Feedback

شارك في المناقشة

Thank you for your support!

Your feedback has been sent.