ميّ

موطن إيس-شيما، لحم ماتسوساكا البقري ومكان ميلاد باشو

ميّ عن
أغلاق

About mie

أوكيناوا ناغازاكي فوكوكا ساجا كوماموتو كاجوشيما ميازاكي أويتا إيهيمه كوشي توكوشيما كاجاوا ياماجوشي هيروشيما أوكاياما توتّوري شيمانه هيوغو كيوتو أوساكا واكاياما نارا شيجا ميّ فوكوي إيشيكاوا توياما جيفو أيشي ناغانو شيزوكا نيجاتا ياماناشي كانغاوا طوكيو سايتما غونما توشي شيبا إيباراكي فوكوشيما ميياغي ياماجاتا ايواتي أكيتا أَوموري هوكايدو
أغلاق